Schadensmeldung - Europ Assistance (Sekur Assekuranz)


Info Ecke Box

Adresse:

Europ Assistance Versicherungs- AG
Adenauerring 9
81737 München
Tel: +49 [0] 89 - 55 987 305
Fax: +49 [0] 89 - 55 987 156
Email: medical@europ-assistance.de

Formulare für Schadensmeldung:

Versicherungsfall Reiserücktritt/Reiseabbruch: Download PDF Dokument